Algemene voorwaarden

Algemene vervoerscondities

CMR verdrag

Nederlandse Expeditievoorwaarden

Dutch Warehousing Conditions (EN)

Terms and Conditions for Value Added Logistics (EN)

Logistics Service Conditions (EN)

Op al onze activiteiten zijn, afhankelijk van de aard van de werkzaamheden, van toepassing: De Algemene Vervoerscondities 2002 (AVC 2002), gedeponeerd bij de griffie van de arrondissementsrechtbanken van Amsterdam en Rotterdam. Het verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg (CMR). De Nekovri-voorwaarden, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam. De Physical Distribution Voorwaarden 2000, gedeponeerd op 1 september 2000 ter griffie van de Arrondissementsrechtbanken van Amsterdam en Rotterdam. De Nederlandse Expeditievoorwaarden gedeponeerd door de FENEX op 1 juli 2004 ter griffie van de Arrondissementsrechtbanken van Amsterdam, Arnhem, Breda en Rotterdam met uitsluiting van artikel 23. De Transport en Logistiek Nederland Algemene Betalingsvoorwaarden, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te 's Gravenhage op 2 juli 2002 onder aktenummer 69/2002. Met betrekking tot bovengenoemde voorwaarden is altijd de laatste versie van toepassing.