Herverpakken

Het transport dat VDH Company is een total supply chain service, die verder reikt dan producten van A naar B brengen. Op een aantal manieren kunnen we ook waarde toevoegen aan producten. Een manier daarvan is het herverpakken van goederen. 

Wat is herverpakken?

Herverpakken is het opnieuw inpakken van uw goederen of vracht. Dit kan handig zijn als een doos beschadigd of  als we als transporteur inschatten dat een doos niet sterk genoeg is voor de route die afgelegd zal gaan worden. Ook kan het zijn dat de originele verpakking niet voldoet aan de afmetingen die voor belading toegestaan zijn als ze op transport gaan. Met het herpakken letten we dus ook op de richtlijnen van de douane, de internationale transport richtlijnen en de landspecifieke kenmerken van de eindbestemming van de vracht. 

Welke mogelijke manieren van herverpakken zijn er? 

Bij herverpakken zijn er drie mogelijke manieren om een vracht of goederen te voorzien van een stevige verpakking. Dit zijn: 

  1. Inpakken: Als goederen of producten nog niet echt voorzien zijn van een verpakking dan moeten ze beter ingepakt worden. Afhankelijk van de lading of de vracht gaat het hierbij meestal om het verpakken in dozen of op pallets. Uw goederen worden zo transportklaar gemaakt. 
  2. Ompakken: Door ompakken wordt een al ingepakte lading opnieuw ingepakt, omdat de originele dozen kapot of beschadigt zijn geraakt of niet sterk genoeg zijn voor het beoogde transport. Van ompakken is tevens sprake als de originele verpakking niet voldoet aan de internationale transport richtlijnen.  
  3. Samenvoegen of splitsen: Logistiek en financieel gezien kan het voordelig zijn om een vracht samen te voegen. Te kleine vrachten bij elkaar voegen, vraagt om een herverpakking. Andersom vragen te grote vrachten ook om een herverpakking, want op die manier kunnen ze opgesplitst worden en passen ze beter in het transportmiddel dat de goederen van A naar B gaat brengen. 

herverpakken

Waar gebeurt het herverpakken van goederen?

Bij VDH Company kunnen we in principe op elke locatie van de reis en het transport ingrijpen als er de noodzaak is om te herverpakken. Doorgaans wordt dit herverpakken echter op onze warehouses gedaan. VDH Company beschikt over 50.000 m2 opslag voor droge producten en een eigentijdse geconditioneerde opslag van 10.000 m2. Die warehouses zijn toegerust met modern materieel om de herverpakking van goederen te realiseren. 

Meer logistieke oplossingen bij VDH Company 

Naast herverpakken kan VDH Company ook waarde toevoegen aan uw vracht door deze te palletiseren, te sealen en te labelen. Bespreek de mogelijkheden van uw transportwensen met ons. 

Neem direct contact op